Zeka ve Yetenek İmparatoru Merkür Evlerde

Zeka ve Yetenek İmparatoru Merkür Evlerde

Öğrencim Aysun Akyıldırım‘ın kaleme aldığı “Merkür Evlerde” yazısı;

Merkür; iletişimi, zekâ ve hareket kabiliyetini temsil eden en önemli içsel gezegenlerden birisidir. Bunların yanında içsel gücümüzü de anlatır. Ruhun, akıl ve mantık kabiliyetini Merkür’ün yerleşimine, açılarına bakarak anlayabiliriz. Kişinin neyi, nasıl öğrendiğini ve bunu insanlara nasıl aktardığını yine Merkür ile anlarız.

Hız denilince ilk akla gelen Merkür, güneşe en yakın hareket eden (28 dereceden uzağa gidemez) gezegenlerden biridir. Güneşe yakın hareket ettiği için bazen yakın durumda da olabilir. Yanık Merkür’e sahip kişiler ise aklı ve analitik zekâsıyla başkalarına birçok konuda yardımcı olurken kendisine pek fayda sağlayamayabilir. İkizler ve başak burcunun yöneticisidir. Balık burcunda ise düşüştedir. Buna rağmen bazı bilim adamlarının, ressamların, Merkür’ünün balık olduğu görülür. Alexander Graham Bell, Victor Hugo, August Renoir gibi. Bunun sebebini diğer burçlarda hızlı öğrenmeye bağlı çabuk bıkma durumu yaratırken balık burcunun ise sabırla bıkmadan defalarca deneme özelliği verdiğini düşünebiliriz.

Keskin kavrama ve hissetme yeteneği, iyi bir tartışmacı ve entelektüel bir yapı, ileri görüş, meraklı, ticari zekâ, güzel ses tonu, el becerisi, iyi bir hafıza, dostça yaklaşım ve tatlı dil gibi olumlu yönleri varken. Yine bulunduğu gezegen ve açılarıyla kişiye yalancılığa yatkınlık, (yalan söyleme tarzımızı da ortaya koyar)dedikodu, endişeli hal, alaycılık gibi olumsuz etkiler de verebilir. Sağlık açısından baktığımızda, sinir sıkışmaları, hafıza problemleri, vertigo, bağırsak ve akciğer problemleri, sağırlık, lal veya geç konuşma gibi sorunlar verebilir. Merkür retrosu olan kişiler ise genelde kelime yutarak veya konudan konuya atlayarak konuşabilir.

Şimdi bu muhteşem gezegenin evlerde yarattığı etkileri inceleyelim:

 

Merkür 1. Evde:

Bu yerleşimde kişiye atik, canlı, pratik zekâ, entelektüel bir yapı verir. Kişi çok meraklıdır, keşfetmeyi sever, yeni fikirlere açıktır. Kendisini zekâsı, aklı ve fikirleriyle ön plana çıkarır. Bu yönleriyle dikkat çekicidir. Cana yakın bir tavır sevgiler genelde fakat gergin haldeyse sert bir üslubu da kaçınmadan kullanır. Okuma, yazma, konuşma ve araştırma becerisi yüksektir. Atikliği ve konuşkanlığıyla bazen düşünmeden patavatsız konuşmalar da yapabilir. Merakına bağlı dedikoduya yatkınlığı olabilir. Çevresine karşı çok duyarlıdır. İyi bir gözlemcidir. Güneşle beraber hareket ettiğini göz önünde bulundurursak kendisini daha becerikli bir şekilde ortaya koyar idrak, algı kabiliyeti yüksektir.

Problemler karşısında hızlı çözüm bulur. Bilim insanları, pazarlamacılar, doktorlar, spikerler, öğretmenler, araştırmacılar, yazarlar da bu yerleşimde sıklıkla görülmektedir.

 

Merkür 2. Evde:

Aynı zamanda para evi olan bu evde Merkür kişiye sahip olduğu imkânlardan, bilgi birikiminden ve aklından faydalanarak para kazanma yönlerini bulmaya çalıştıracaktır. Ticari zekâsı yüksek kişilerdir. Birden fazla işle meşgul olunabilir. Ekonomiyle ilgili doğru tahminler yapabilir bu kişiler. Kazanç konusunda çok iyi olsa da harita bir bütündür ve gezegen konumlarından sert açılarından ötürü maddi kayıplar, fazla harcamalar da yaşayabilir. Bu yerleşime sahip kişilerde; yabancı dil, turizm, satış pazarlama, iletişim sektörü, eğitim, basın yayın, sekreter, yazarlık, astroloji gibi mesleki seçimler görülmektedir.

 

Merkür 3. Evde:

3. ev Merkür’ün kendi evidir dolayısıyla iletişim, kendini ifade etme yönünden Merkür bu evde kişiyi bu konuda daha da parlatabilir. Üçüncü ev aynı zamanda kardeşler, yakın akrabalar ve kısa seyahatleri de temsil eder. Bu konumdaki eve sahip kişiye aynı zamanda merak da verir. Kişi sürekli yakın çevre kardeş ve yakın akrabalarına sorular sorarak onlara yardımcı olmaya çalışır, sorunlarını çözümünde çok iyidir. Sürekli araştıran, sorgulayan bir yapı verir. Öğrenmeyi ve öğretmeyi çok sever, iyi bir öğrencidir. Teknolojiyi, sosyal medyayı da çok iyi kullanabilir. Hayatında kısa seyahatleri çok olabilir veya kişi kendi isteğiyle her fırsatı değerlendirerek bunu hayatında canlı tutabilir. Güçlü ikna yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda matematik, istatistik gibi konularda da başarı gösterebilir. Edebiyat, yazar, basın-yayın, turizmcilik, astroloji ve bilim dallarıyla ilgilenen kişilerde bu yerleşim görülür.

 

Merkür 4. Evde:

Bu ev ailemizi, aile yaşantımızı, aile köklerimizi, toplumsal yaşamı ifade eder. Ailevi konulara çok önem verirler, bununla ilgili araştırmayı severler. Ev yaşamını severler, bu yerleşime sahip kişiler evden çalışmayı veya evin bir bölümünü kütüphane gibi hazırlamayı ve kullanmayı severler. Teknolojiyle araları iyidir. Sübjektif bir bakış açısı olabilir. İçsel büyümeye önem verir. Ebeveynleri üzerinde de fikirsel olarak etkili olur, ebeveynleri yüksek eğitim almasa bile zeki insanlar olabilir. Evinde davet vermeyi ve fikirsel alış verişi çok severler. Tarih alanında, arkeoloji, antropoloji, mühendisler, toprak alım satım işleri gibi meslekler edinebilirler.

 

Merkür 5. Evde:

Beşinci ev şans, çocuk ve aşk evi olarak tanımlanır. Merkür’ü beşinci evde olan birisi yaptığı her şeyden zevk alır adeta oyun oynayarak yapar, okur, araştırır. Ne kadar yumuşak gezegen varsa kişi o kadar eğlencelidir, eğlenmeyi çok sever diyebiliriz. Zekâ oyunları ilgisini çok çeker ve oynar da. Bu eğlenceli heyecanlı durumu onu şans oyunları, borsa hatta kumar oynama gibi durumlara da sokabilir riski sever, spekülasyon içeren her şeye ilgilidir diyebiliriz. Yaratıcıdır. Kişi aynı zamanda çocuklarla da çok iyi geçinir, iletişimi çok iyidir ve çocukların gelişimi için gereken her şeyi yapmak ister. Bu eve sahip kişinin çocuğu da çok zeki, akıllı olur. Harika bir eğitimci olabilir. Aşkı sever. Tabi ki bu evde başka gezegenlere ve açılara göre ilişkiye aşka bakış açısı değişebilir. Ciddi, sağlam temele oturan veya flörtüz olma gibi. Güzel sözleriyle partnerini etkilemeyi çok iyi bilir ilişkisinde iletişim çok önemlidir. Eğitimciler, animatörler, sanatçılar ve yazarlar için bu güzel bir yerleşimdir.

 

Merkür 6. Evde:

Gündelik rutin işlerimizi, sağlık durumumuzun habercisi olan bu evde Merkür kişiye düzen tertip, analitik zihin, yaptığı her işe ciddiyet ve detaycılık verir. Çok çalışkandır, mükemmeliyetçidir, eleştireldir. Sorumluluk sahibidir. Planlı programlı halde işlerini düzene sokar. Başkalarına faydalı olur, her tülü problemi çözmekte iyidir her şeyin kolay yönünü bulur. Detaycı yönü bazen onu ayrıntılarda boğabilir. Aynı zamanda sağlık evi olduğu için bu evde başka gezegenlerin olması, açıları kişilere ciddi sağlık sorunu da yaratabilir. Evde bulunduğu burca göre sağlık problemleri yaratabilir (sinirlerde, kol bacaklarda, baş bölgesi, bağırsak, sindirim sisteminde gibi). Sağlığını kişinin kendisi de ihmal ediyor olabilir veya iş yoğunluğundan dikkat etmeyebilirler. Doğayı sever evcil hayvanlarla arası iyidir. Doktor, danışmanlarda, iletişim, mühendislik gibi mesleklerde görülebilir.

 

Merkür 7. Evde:

İlişkiler, evlilik evi olan yedinci evde Merkür’ü olan kişiler iletişime çok önem verir. İlişkilerinde iletişimle tatmin olur. Aşk ve fiziksel çekim ötesinde zihinsel çekim konuşabileceği bir ilişki içinde olabilmesi lazım uzun vadede kaliteli bir evlilik veya ilişki için. Kişilerle kolay iletişime geçer. Fikir alış verişleriyle başarı elde edebilir. İyi bir arabulucu olabilir. Ortaklıklar kurarak iyi bir yere gelebilir. Başka gezegen veya kötü açı varsa kişinin özel hayatına ilişki sayısı artabilir uyum sağlayamadığı için veya boşanma getirebilir yine aynı sebepten ötürü. Yine olumsuz açılarla kişiye dedikoduculuk, kurnazlık, yalancılık gibi kötü özellik verebilir. Hukukçular, danışmanlık verenlerde, psikiyatr veya sosyologlarda bu yerleşimler görülür.

 

Merkür 8. Evde:

Ölüm, cinsellik, ortak (eş) parasını gösteren bu evde Merkür kişiye derin duygu, düşünceler, sorgulayıcı, araştırmacı, ölüm ve ötesi kişinin gizemli yönlerini araştırma gibi özellikler verir. Sezgileri güçlü olduğu kadar korku, saplantı ve endişeleri fazla olabilir. Ölüm konusu kişinin hep aklındadır diyebiliriz. Pek dışa dönük, konuşkan değildir, ketumdur. Sivri dilli olabilir. Diğer insanların para kaynaklarını idare etme yönü de vardır. Olumlu açılarda eşinden maddi açıdan şanslı olabilir. Kurnazca davranma veya suiistimal gibi durumlar da verebilir. Olumsuz açıları varsa miras, nafaka gibi işlerde veya eşten kaynaklı para kayıpları, zararları görebilir. Bankacılık, sigorta, cerrahi veya astroloji, fal, doğaüstü işlerle ilgilenmeyi sever. Sinirsel problemler görülebilir.

 

Merkür 9. Evde:

Dokuzuncu ev uzun yolculukları, yüksek eğitimi, inançları gösteren evdir. Merkür bu evde kişiye aynı zamanda yabancı dil konusunda yetenek de verir. Yurt dışı eğitimi, yaşamı veya iş fırsatları sunar. Kişi yabancı ülkelere gitmeyi ve kişileri tanımayı sever. Keşfetmeyi sever. Kişi yükseköğreniminde başarılı olur. Felsefe ve dinsel konulara meraklı olur araştırır, dayatılanı kabul etmez, her inanca saygı duyar.(aynı zamanda inancını nasıl yaşadığını gösterir)Fikir alış verişini çok sever ideolojisini büyük inançla tartışabilir. Çabuk öğrenirler kolay unutmazlar. Bütün bunların yanında eşimizin ailesinde eğitimli kişilerin olduğunu ve aynı zamanda zeki eğitimli torunlar sahibi olunacağını gösterir. Yine bulunduğu burç ve diğer gezegenlerle açılara göre bunlar biraz değişkenlik gösterebilir. Yazarlarda, reklamcılarda, hukukçularda, rehberlerde, uluslararası ticaret yapanlarda, akademisyenlerde, felsefe ve din öğretmenlerinde bu yerleşim görülür.

 

Merkür 10. Evde:

Tepe noktası olan onuncu ev ün, şöhret, toplum karşısındaki konumumu, kariyerimizi gösterir. Merkür burada kişiye eğitimde, iletişim, konuşma beceresi ve zekâsını kullanma becerisi verir. Kişi tüm bilgi birikimiyle mesleki hayatında güzel yerlere gelebilir. Sürekli yeni teknikler geliştirebilir. Merkür kişiye toplumda saygınlığı olan ve maddi anlamda çok kazançlı olan meslek verebilir. Kişi çok yönlü olur ve çok beceriklidir. Politikacılarda, yazarlarda diğer gezegenlerle açılarına göre şarkıcı, sanatçı gibi meslekler de verebilir bunun yanında sunucu, spiker halkla ilişkiler gibi mesleklerde görülür. Kişi yaptığı işte kendini çok iyi ifade eder ve en iyisini yapar.

 

Merkür 11 Evde:

Arkadaşlık, dostluk aynı zamanda eş çocukları (üvey) veya çocuklarımızın eşlerini gösteren evdir. Merkür’ü bu evde olan kişilerde dostluk sosyal çevre çok önemlidir. Fikir ve paylaşımlara çok önem verdiği için kişi çevresini zeki, ilginç ve entelektüel dostlarla oluşturmak ister. Uyumludur, düşünce ve inançlara saygılıdır. Kişi bu yerleşimde duygusallıktan ziyade aklı ve zekâsıyla hareket eder. Arkadaşlarına çok yardımcı olur dinler fakat karşılığında yeni şeyler öğrenmek ister veya fikir alış verişi yapabileceği, yol gösterebileceği ve ona yol gösterecek kişiler ister. Toplu aktiviteleri, zekâ oyunlarını sever. Her yaştan arkadaşlar edinebilir. Araştırmayı severler, bilimle de ve doğaüstü konularla da ilgilenebilirler. Aynı zamanda çocuklarının eşlerinin de zeki, dilini iyi kullanan entelektüel bir kişi olacağını gösterir.

 

Merkür 12. Evde:

12. Ev kişinin bilinçaltını, iç dünyasını gösteren evdir. Merkür buradaki konumunda kişiye gizemli, spiritüel, bilinçaltıyla ilgili konularda öğrenme isteği ve yeteneği verir. Çok güçlü sezgiler ve hayal gücü verir, ruhsal şifacılık özelliği vardır. Psişik yetenekleri vardır. Mantıktan ziyade duygular ön plandadır. Bu konuma sahip kişi yanlış anlaşılmalara, dedikodulara, iftiralara, gizli (tehlikeli olabilecek) düşmanlıklara maruz kalabilir. Fikirlerinin diğer kişiler tarafından önemsiz bulunmasından veya karşı çıkılmasından çekinmeleri olabilir. Kendini ifade etmede de problem yaşayabilir, kendi planları düşüncelerini gizli tutarlar. Kendilerini bu dünyaya ait hissetmezler. Merkür sert açılı veya diğer gezegenlerde bulunuyorsa kişiye zihinsel problemler, endişe hali veya eğitimiyle alakalı problemler yaşayabilir. Yazarak kendisini daha iyi ifade edebilir.

Aysun Akyıldırım

error: Content is protected !!