Satürn Burçlarda

Satürn Burçlarda

Öğrencim Çiler Çizmeci‘nin kaleme aldığı “Satürn Burçlarda” yazısı;

Satürn, tarih boyunca insanlar tarafından ve kaynaklarda pek çok sıfatla ve farklı farklı isimlerle anılmıştır. Bunlar büyük ölçüde olumsuz tanımlamalar olsa da aslında Satürn hayatımızda olumsuz etkilerinden daha fazla yer kaplar ve pek çok konuda bizlere ışık tutar. Korkularımızı günyüzüne çıkarır, farkındalık sağlar ve onlarla yüzleşirken aynı zamanda korkularımızla nasıl başa çıkacağımızı öğretir. Sınırlarımızı, korkularımızı, hayattaki eksikliklerimizi ve olaylara yaklaşımlarımızı gözden geçirmek için Satürn’ün haritamızdaki konumunu bilmek ve onu bir rehber olarak kullanmak aslında olumsuz gibi görünen yerleşimleri lehimize çevirmemize yardımcı olur.

Bunu yapmak için öncelikle elementlere bakmak, Satürn’ün bizlere etkisini kavrayabilmek için genel bir tablo çizer.

 

Satürn Toprak Elementinde (Boğa,Başak,Oğlak)

Toprak elementine mensup burçlar sağlamcıdır. Hayatlarında yerlerini sağlamlaştırma arzusu vardır. Sağlam adımlar atmak ister. Maddi açıdan kendilerini garanti altına almayı amaçlarlar. Somut şeyler, madde, güvenlik bu burçlarda ön plana çıkan anahtar kelimelerdir. Satürn toprak elementi burçlarındayken kişiyi maddiyatın ve rahatın bozulacağı korkusuna itebilir.

 

Satürn Hava Elementinde (İkizler,Terazi,Kova)

Bu kişiler için iletişim çok önemlidir. Sağlıklı iletişim kurmak, bilgi ve birikimlerini en doğru ve en sağlıklı biçimde aktarmak ister. Zihinsel aktarım, dolayısıyla iletişim, hava grubuna mensup burçlar için hayat amacıdır. Satürn hava elementindeki burçlara yerleştiği zaman, kişiye bilgiyi ve duygu düşünceleri aktaramama korkusu verir. Bu da kişiyi iletişim kurma başarısını sağlamak için daha çok çalışmaya ve düşünmeye iter, dolayısıyla zihinsel yorgunluğa sebep olur.

 

Satürn Su Elementinde (Yengeç,Akrep,Balık)

Bu kişilerin duyguları hassastır. Hava grubu burçları paylaşımını zihinsel olarak paylaşmak isterken bu kişiler duygusal paylaşım yapmak ister, duygularını paylaşmak ister. Satürn’ün olumsuz etkisi bu grupta şu şekilde olur: Kişi duygularını paylaşamama korkusu yaşayabilir, duygularını doğru ve istediği şekilde ifade edemeyebilir. Bu durum da kişiyi duygularını doğru aktaramama korkusuyla duygusuz bir ifadeye bürünmeye itebilir.

 

Satürn Ateş Elementinde (Koç,Aslan,Yay)

Toprak burçları sağlam adımlarla sosyal ve iş yaşantısında kendini göstermek ister, hava burçları iletişim yeteneğiyle kendini ortaya koyar, su burçları duygularını ortaya koyarken ateş grubu burçları kimliğiyle ön plana çıkmak ister. Ateş grubu burçları kimliğini ortaya koymak, kendini her şeyiyle ifade etmek ister. Satürn etkisi ateş grubu burçlarında bu noktada kendini gösterir.

Kişiye kimliğini ortaya koyamama ve kendini ifade edememe korkusu verir.

 

Satürn KOÇ Burcunda

Satürn koç burcunda kişiyi toksik düşünce yapısına sokar. Yönetme, emir verme isteği had safhadadır. Kişi bunu isterken aynı zamanda sabırsız olur, çabuk sinirlenir, dediğim dediktir, kendi düzeni olsun ve bu düzene uyulsun ister. Bu hırs kişiyi düşünmeden hareket etmeye itebilir. Bu durumda satürnden çıkarılacak ders; lider olma ve yönetme isteği baskın olduğu için kişi bu yolda sabrederek azimle çalışmalı, atılacak adımları her yönüyle değerlendirmeli, bencillikten ve inatçılıktan sıyrılarak farklı fikirleri dinlemeli ve değerlendirmelidir. Bu şekilde ilerlediği takdirde çok iyi bir lider olma potansiyeline sahiptir.

Satürn BOĞA Burcunda

Boğa burcu sabırlıdır, rutini sever, dayanma gücü çok yüksektir. Azimle ve sabırla çalışır. Satürn boğadayken kişi isteklerine ulaşma konusunda ısrarcı ve inatçı olur. Giriştiği işlere fayda sağlama amacıyla yaklaşabilir, hayata ve olaylara sadece sebep-sonuç ilişkisiyle yaklaşabilir dolayısıyla kişide yüzeyselliğe sebep olabilir. Plan program yapma, azimle çalışma, sabretme özelliklerini lehine çevirip politik konularda başarılı olma ihtimali yüksektir.

 

Satürn İKİZLER Burcunda

İkizler burcu için hava grubunda olduğu gibi iletişim, konuşarak anlaşmak ve duygu-düşüncelerini paylaşmak önemlidir. Mantıkçıdır. Satürn ikizler burcundayken kişi zihnini kullandığı faaliyetlere ilişkilere ve durumlara fazlaca kafa yorar hale gelebilir. Olaylara gereğinden fazla mantıklı ve ciddi yaklaşabilir. Çokça sorgular. Erken yaşlarda eğitime farklı bir gözle baktığı ve üzerine sistematik bakışlar getirdiği için bilgiyi öğrenme güçlüğü çekebilir. Yine Satürn etkisiyle iletişim kurmada, bilgisini ve düşüncesini aktarmada zorluk yaşayabilir. Zihinlerinin sürekli meşgul olmasından kaynaklı sinir sistemini yorabilir. Bu durumu lehine çevirip yazma konusunda ustalaşabilir.

 

Satürn YENGEÇ Burcunda

Duygusaldır. Duygusal paylaşım ve bu konuda anlaşılmak ister. Duygusal bir güven ihtiyacı söz konusudur. Satürn etkisiyle duygusal olarak yara almaya müsait bir hale gelirler. Geçmiş yaraları unutmada zorlanabilirler, karamsarlığa düşebilirler. Bu yüzden kendilerini korumaya alma ihtiyacı hissederler. Yaralanma korkusuyla içsel bir korumacılık görülebilir, bu sebeple duygularını saklayabilir veya gösteremeyebilir. Bunlardan kaynaklı olarak sorumluluk almaktan kaçabilir. Satürn’den çıkarılması gereken ders; sorumluluk almayı/elini taşın altına koymayı ve empati kurmayı öğrenmelidir.

 

Satürn ASLAN Burcunda

Egosu güçlüdür. Lider/patron olmak ister. 2.kişi olmayı aklından bile geçirmek istemez. Tanınmak ve ilgi görmek ister. Satürn’ün aslandaki yerleşiminde kişi kıskanç ve kibirli olur, çevresine diktatörce davranabilir. Satürnden burada çıkarılacak ders; kişi daha alçakgönüllü olmalı, çevresini daha çok dinlemeli ve çevresindekiler üzerinde diktatörlük kurmaktan kaçınmalıdır. Buna dikkat ettiği takdirde organizasyon ve liderlik yetenekleriyle güçlü ve sevilen bir yönetici olacaktır.

 

Satürn BAŞAK Burcunda

Satürn başaktayken kişi düzenli ve sistematik, titizdir. Mükemmelliyetçiliği kişiye eleştirici bir tavır verir. Detaylara önem verir ve bütün bunlar yüzünden küçük kusurları bile fark eder. Bu yüzden kişi ciddi bir havaya sahiptir. Satürnün buradaki yerleşiminin bu etkileri sebebiyle kişi detaylarla ilgilenmekten olayların bütününü kaçırabilir. Detaylarla ve mükemmel olmakla fazlaca ilgilendiği için neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt edemez hale gelebilir. Satürnden çıkarılacak ders; doğruyu yanlışı, önemli ve önemsizi, gerekli ve gereksizi ayırt etmeyi ve olayların detaylarıyla beraber bütünüyle de değerlendirmeyi öğrenmelidir.

 

Satürn TERAZİ Burcunda

Terazi burcu Satürn’ü yüceltir. Terazi burcu adalet ve eşitliğin temsilcisidir. Sakin ve ciddidir. Terazinin anahtar kelimeleri mantık, eşitlik, adalet, ciddiyet, estetik ve güzellik, zarafettir. Her zaman adaletin, eşitliğin ve dengenin sağlanması arayışı içindedir. Diplomasi Terazinin işidir. Duygusal adımlar atmamaya gayret eder. Bu gibi olumlu etkilerin dışında kişi bu özelliklerinden kaynaklı olarak denge ve düzen arayışı içindeyken geç evlilikler yaşayabilir. Gecikmeden kaynaklı olarak kendini yetersiz hissedebilir ve duygusal ilişkilerde reddedilme korkusu yaşayabilir, bu yüzden duygusal ilişkilerden kaçabilir.

 

Satürn AKREP Burcunda

Akrep burcu derin, analitik bir düşünce yapısına sahiptir. Sezgileri çok güçlüdür. Kurnazdır, kararlıdır, kararlarından kolay kolay dönmez. Kafasına koyduğu şey için mücadele eder ve mutlaka isteklerini gerçekleştirir. Aurası güçlüdür, çekici ve etkileyicidir. Fakat Satürnün bu konumu kişiye sabırsızlık verir. Çok fazla düşünür ve çok fazla plan yapar. Bu sabırsızlık ve fazla düşünmesi sebebiyle ani ve yanlış kararlar verebilir. Derin duygularına, güçlü hislerine rağmen duygularını gizleme ve ciddi bir ifade çizme eğilimleri yüksektir. Duygusal paylaşım yapamayabilir.

 

Satürn YAY Burcunda

Satürn Yay burcundayken kişiye korkusuzca düşündüklerini ifade etme gücü verir. Özgün ve bazen filozofça düşüncelere sahip olur. Bununların yanında kötü açılarla beraber alaycılık, olaylara karşı kayıtsızlık görülebilir. Sorgulayı, özgün ve filozofça bakış açıları yay burçlarına dine ve felsefeye yatkınlık kazandırır. Bu gibi konularla ilgilenenler kitleleri etkileleme ve kişilere düşüncelerini aşılama yetisine de sahip olabilir. Yine olumsuz etkilerle kendi fikirlerini sorgulamadan inandıkları şey onları farklı düşüncelere kapalı hale de getirebilir. Satürnden çıkarılması gereken ders, kendi düşünceleri dışında daha fazla okumak ve öğrenmek, daha fazla dinlemek ve anlamak olacaktır.

 

Satürn OĞLAK Burcunda

Oğlak burcunda Satürn yöneticidir. Kişi ciddi, mantıkçı, entellektüellik ve bilgelik verir. Planlıdır, fayda sağlamak ister ve bunun için soğukkanlı, kendinden emin ve düşünceli adımlar atar. Kişi bu konumda başarı için büyük bir hırsa sahiptir. Sorumluluk duygusu gelişmiştir. Satürn Oğlak burcunda yücelmiş durumdadır. Yüksek rütbeler ve bürokrasi tam olarak bu kişilere göredir. Fakat bunların yanında başkalarına, başkalarının yaptığı işlere güvenmeyebilir. Bu özellikleriyle eline büyük güçler geçmesi olasıdır. Satürnden alınacak ders bu gücü yönetmeyi ve ileri taşıyabilmeyi öğrenmektir.

 

Satürn KOVA Burcunda

Satürn Kova burcunda da yönetici durumdadır. Diplomasi yetenekleri güçlüdür, vicdanlı ve yardımsever olurlar. Sorumluluk bilincine sahiptir, sorumluluk almaktan kaçmaz. Orijinal fikirleri vardır ve bunları tarafsızca bilimsel yollarla ortaya koyar. Çevresindeki insanların yaşı kendisinden büyük olabilir ya da daha olgun yapıdaki insanları çevresinde bulundurur. Her şeye bilimsel ve mantıkçı yaklaşır, ciddidir. Arkadaşlıklarına da ciddiyetle yaklaştığı için kolay arkadaş edinemeyebilir. Kötü açılar alındıysa bencillik görülebilir. Bu sebeple Satürnden çıkarılacak ders; farklı alanlarda da daha geniş fikirli olunmalı ve yine farklı alanlarda sorumluluklar alınmalıdır.

 

Satürn BALIK Burcunda

Balık burcu sahip olduğu değerlere ve kişilere fazlasıyla bağlıdır. Genellikle kibar, uyumlu ve hassas düşüncelidir. Hassasiyet anahtar kelimesi olabilir. Her duruma hassasiyetle yaklaştıkları için fazlaca kırılgan olabilirler. Kırıldıkları durumlarda kendilerini savunmasız hissetmeleri muhtemeldir. Hassas olmaları, hayal güçlerinin yüksek olması, yara alma korkusundan dolayı paranoyalara sebep olabilir, olaylara daha karamsar yaklaşabilirler. Satürnden alınacak ders; geçmiş yaralardan korkmak değil onlardan ders çıkarmaktır.

 

Çiler ÇİZMECİ

error: Content is protected !!