Retro Halde Olan veya Olumsuz Açılar Yapan Venüs Gezegenini ve Diğer Gezegenleri Horoskoplarınızda İyileştirmek İçin Kullanmanız Gereken Esmalar

Retro Halde Olan veya Olumsuz Açılar Yapan Venüs Gezegenini ve Diğer Gezegenleri Horoskoplarınızda İyileştirmek İçin Kullanmanız Gereken Esmalar

Venüs gezegeni Zodyakta sevgi, evlilik ve para konularında söz sahibidir.

Venüs Gezegeni olumsuz açılar içinde olduğunda veya geri harekette ise ilişkiler, aşk, evlilik, maddiyat hatta doğurganlık üzerinde bile sorunlar yaratır.
Venüs retrosu 48’li yaşlara kadar olumsuzlukların devam etmesine sebep olabiliyor.
Olumsuz açıları ise belli aralıklarla hayat boyu devam edebilir.

Gezegenlerimizin olumsuz durumlarını yumuşatmak için bolca iyilik ve cömertliği her zaman öneririm.

Ama haritalarımıza göre belirlenen esmalarda mucizevi etkilere sebep olur.

Allahın mucize üstü isimleri tüm gezegenler üzerinde etkilidir.

Bugün sizlere Aşk ve sevgi, maddiyat konularında etkili Venüs gezegeninizi doğ̆ru çalıştırmanız, zararlı etkilerden arındırarak hem bereketi hem de daha sağlıklı ilişkiler içerisinde olmanızı sağlayacak Venüs gezegeninin Retro halde veya olumsuz açıda ise tek tek tüm gezegenlerle yaptığı olumsuz açılarını iyileştirmeniz için okumanız gereken Esmaları hazırladım.

Astrolojinin yanı 10 küsür yıldır Rüyalar, Esmalar, İsimlerin enerjileri ile alakalı çalışmalar yapmaktayım.

Bilgilerimi de öğrencilerim, danışanlarım ve takipçilerim ile paylaşmayı bir göreb sayıyorum.
Hepinize şimdiden şifa olsun.

Vereceğim esmaları istediğiniz sayıda 3, 7, 21, 41 veya 99 gün okuyabilirsiniz. Veya sorunlu alanınız çözümlenene kadar da okuyabilirsiniz.

Danışmanlık verdiğim kişiler ses kayıtlarını dinlerlerse Venüs gezegenlerinin Geri harekette olup, olmadığını ve hangi gezegenle olumsuz olduğunu öğrenerek olumsuz gezegene göre hazırlanan Esmaları okuyabilir.

Esmalar ebcet değerleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerine göre hazırlanmıştır.

Venüs gezegeni Retro, düşük konumda veya güçsüz olduğu burçta ise ( Koç, Akrep ve Başak) burçlarında zararlı etkide bulunur.

Eğer Venüs gezegeniniz Koç, Başak veya Akrep burcunda ise veya Retro ise okumanız gereken Esmalar şu şekildedir.

Ya Musavvir, Ya Vedut, Ya Kavi, Ya Gani, Ya Hasip, Ya Hafit, Ya Mümin, Ya Vehhap.

 

Dünya

Birçok Astrolog Dünya ile alakalı yorum yapmaz. Şu an bunu ilk kez duyacak olanlarda vardır.

Güneşin tam zıttında düşülür Dünya.
Mesela güneşiniz 15 derece koç ise dünya da 15 derece Terazide olacaktır.

Veya güneş 20 derece boğa ise dünya 20 derece akreptir.

Güneş ile her zaman zıt açıda olan Dünya Venüs ve Merkür ile de çoğunlukla zıt veya birleşmeyen açı yapabilir.

O nedenle yaşayan her canlı muhakkak bir sorunla karşılaşır.

Dünya tam bir rahatlık vermez hiç kimseye..

Dünyanın haritalardaki en büyük etkisi mal mülk durumlarında sorunlar veya mala, mülke tapma, şehvet düşkünlüğü ve bencilliktir.

Dünya venüs olumsuz açılarını yumuşatmak için;

Öncelikle Dünyanın esmaları; Ya Zahir ve Ya Camidir.

Dünya Venüs ile zıt açı veya 150lik açıda ise okumanız gereken Esmalar ise;

Ya Cami, Ya Kaviy, Ya Gani, Ya Hasip, Ya Hafit, Ya Mümin, Ya Vedut, Ya Vehhap, Ya Musavvir, Ya Zahir.

 

Güneş( öz burç)

Venüs ile Güneş en fazla 45 derecelik açı yapar. İçsel gezegenlerde bu derece önemlidir.
Güneş ile venüs arasındaki olumsuz açı sadece 45 lik yani yarı karedir.

Venüs ile Güneş kavuşum, 30, veya 45 lik açıda olur.

Güneş venüs kavuşumunu olumlu görürüm.

Şans, Bereket ve varlıklı eş de getirebiliyor.

Güneşin düşük konumunda okumanız gereken Esmalar

( Güneş yani öz burcunuz Kova, Boğa, Akrep veya Terazi ise) okumanız gereken Esmalar.

Ya Muzir, Ya Muhyi, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Macid, Ya Nur, Ya Hak, Ya Evvel, Ya Baki, Ya Selam, Ya Muizz.

Güneş ile Venüs arasındaki 45lik açıyı yumuşatmak için okumanız gereken Esmalar ise;

Ya Musavvir, Ya Selam, Ya Vedud, Ya Muizz, Ya Kaviy, Ya Muzil, Ya Nur, Ya Ganiy, Ya Muhyi, Ya Hayy, Ya Hasib, Ya Kayyum, Ya Hafid, Ya Macid, Ya Hak, Ya Mümin, Ya Evvel, Ya Vehhap, Ya Baki Esmalarıdır.

 

Ay

Venüs ile Ay olumsuzlukları zorludur.
Doğurganlığa, aile problemlerine, çocuklarla yaşanan sorunlara yol açabilir.

Bizi doğuranlar ve doğurduklarımızla problemler yaşayabiliriz.

Kadınlarla ilişkileri yürütmek zor olabilir. Bir erkek haritasında daha sıkıntılıdır.
Ayrıca bu yerleşim Tiroidlerle alakalı problemler, kilo sorunları, doğurganlığın sekteye uğraması, meme ve üreme organları sorunlarının yanında ayın bulunduğu burca dair hastalıklara da sebep olabilir.

Kişi ailesine çok fedakârlık yapıp ailesinden karşılığını alamayabilir özellikle de ailedeki kadınlardan.
Ay’ın düşük ve güçsüz konumunda ( Akrep, Oğlak, Koç ve Terazi) okunması gereken Esmalar

Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afüv, Ya Batın, Ya Şekur, Ya Muheymin, Ya Hafiz, Ya Rakib dir.

Ay ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatmak için ise;

Ya Rahman, Ya Musavvir, Ya Vedud, Ya Ganiy, Ya Rahim, Ya Hasib, Ya Hafiz, Ya Batın, Ya Mümin, Ya Vehhap, Ya Afüv, Ya Şekur, Ya Kaviy, Ya Muheymin, Ya Hafid Ya Rakib esmalarıdır.

 

Merkür

Venüs ile Merkür birbiri ile sadece 45lik olumsuz açı yapabilir.
Birbirlerinden fazla uzaklaşmayan gezegenlerin 45lik açısı önemlidir.

Merkür gezegeniniz düşük ( Yay veya Balık burcunda ise) veya Retro ise okunacak esmalar;

Ya Azim, Ya Muhsi, Ya Rauf, Ya Basir, Ya Melik, Ya Habir, Ya Veli, Ya Semi, Ya Muid Esmalarıdır.

Merkür ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatmak için ise;

Ya Azim, Ya Vedud, Ya Muhsi, Ya Musavvir, Ya Kaviy, Ya Ganiy, Ya Rauf, Ya Hasib, Ya Basir, Ya Hafid, Ya Melik, Ya Vehhap, Ya Mümin, Ya Veli, Ya Habir, Ya Semi, Ya Muid dir.

 

Mars

Venüs ile Mars olumsuzluklarında sevgi ile cinselliği aynı anda yaşamak pek mümkün olamayabiliyor.

Üçgen, sekstil, kavuşum olumlu açılardır.
Cinsellik ve sevginin bir arada sürmesine yardımcı olur bu güzel açılar.
Olumsuz açılarda ise insanlar bir kişide cinsel olarak mutlu olurken başka bir kişide sevgi anlamında mutlu olabilir. Yani ikisini bir arada yaşamak zaman zaman güç olabilir.

Mars Retro ise veya düşük veya zararlı konumda ise (Boğa, Terazi ve Yengeç burçlarında) ise okumanız gereken Esmalar;

Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya Celil, Ya Mecit, Ya Aziz, Ya Muktedir, Ya Vali, Ya
Mümtakim, Ya Malikülmülk, Ya Muksit, Ya Darr, Ya Varis, Ya Mumit, Ya Kaviy, Ya Vahid dir.

Mars ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatan Esmalar ise

Ya Cebbar, Ya Musavvir, Ya Vahid, Ya Kahhar, Ya Celil, Ya Kaviy, Ya Mecid, Ya Aziz, Ya Muktedir, Ya Vali, Ya Vedud, Ya Ganiy, Ya Hasib, Ya Mümtakim, YA Hafid, Ya Muksit, Ya Mümin, Ya Darr, Ya Vehhab, Ya Varis, Ya Mumit, Ya Kaviy dir.

 

Jüpiter

Venüs ile Jüpiter esmalarını Kuzey ay düğünümüz için de kullanabiliriz.

Kuzey Ay düğümü Jüpiter karakterindedir. Güney Ay düğümü olumsuz açısını azaltmak için ise Satürn Esmalarını kullanabiliriz.

Jüpiterin Retro veya Düşük konumunda okunacak esmalar;

Ya Basit, Ya Rezzak, Ya Samed, Ya Gaffar, Ya Vekil, Ya Vacid, Ya Mütealli, Ya Berr, Ya Nafi, Ya Adl, Ya Kabıd, Ya Gafur, Ya Tevvab, Ya Ganiy, Ya Aliyy, Ya Hafiz dır.

Jüpiterin ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatan Esmalar ise

Ya Musavvir, Ya Vehhab, Ya Vedud, Ya Hafiz, Ya Basit, Ya Kaviy, Ya Rezzak, Ya Ganiy, Ya Samed, Ya Hasib, Ya Gaffar, Ya Aliyy, Ya Hafid, Ya Vekil, Ya Mümin, Ya Vacid, Ya Müteali, Ya Ganiy, Ya Tevvab, Ya Gafur, Ya Kabıd, Ya Adl, Ya Nafi, Ya Berr dir.

 

Satürn

Venüs ile Satürnün zorlu açıları hayatı zorlaştırır. Sağlık olarak tiroidleri hassas hale getirir.

Sevgiyi ifade edememek, sevgi nasıl yaşanır, sevgi nasıl gösterilir bilemez kişi.
Sevginin sorumluluk halini bilir ama duygularını anlatmayı beceremez.

Derin bir sevilme isteği varken bunu da talep edemez.

İlişkilerden soyutlanma, münzevi yaşam ve maddi anlamda da kısıtlanmalara sebep olabilir.

Satürn retrosu ise tekrar eden sıkıntılı olayları simgeler, ata karmasından gelen olumsuzlukları gösterir. Kararlarda sabit olamamak, ebeveynlerle alakalı problemlere de sebep olur.

Satürn gezegeniniz dü̈şük, zararlı ( Koç, Yengeç, Aslan burçları) veya Retro ise okumanız gereken Esmalar

Ya Mukit, Ya Vasi, Ya Mukaddim, Ya Muahhir, Ya Mani, Ya Sabur, Ya Kerim, Ya Zülcelali vel ikram, Ya Metin, Ya Kadir, Ya Kuddüs, Ya Hâkim, Ya Mürid, Ya Âlim dir.

Satürn ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatan Esmalar ise ;

Ya Vedud, Ya Mukit, Ya Vasi, Ya Kaviy, Ya Mümin, Ya Ganiy, Ya Mukaddim, Ya Muahhir, Ya Mani, Ya Musavvir, Ya, Sabur, Ya Metin, Ya Hasib, Ya Kadir, Ya Hafid, Ya Kerim, Ya Zülcelali vel ikram, Ya Kuddüs, Ya Vehhab, Ya Hâkim, Ya Mürid, Ya Âlim dir.

 

Uranüs

Uranüs’ün düşük, güçsüz ( Aslan ve Boğa burcunda) veya Retro halinde okunacak Esmalar

Ya Hâkim, Ya Ahir, Ya Muğni, Ya Reşit dir.

Uranüs ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatan Esmalar ise

Ya Hâkim, Ya Vehhab, Ya Musavvir, Ya Vedud, Ya Ahir, Ya Kaviy, Ya Hasib, Ya Ganiy, Ya Mümin, Ya Hafid, Ya Muğni, Ya Reşit dir.

 

Neptün

Venüs ile Neptün gezegeninin olumsuz açıları iyi niyetin kullanılması anlamına gelir. Hileci, dolandırıcı insanlara karşı açık hedef halindedir. Kimseye borç vermemeli ve kefil olmamalıdır. Borç verdikleriniz ödemeyecektir. Ayrıca sevgiye dair konularda hayal kırıklıklarına sebep olur.

Neptün’ün Retro halinde olması, düşük veya güçsüz konumu için ( Başak ve Oğlak burçları) okunacak Esmalar

Ya Şehid, Ya Halim, Ya Latif, Ya mucib, Ya Batın dır.

Neptün ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatan Esmalar ise ;

Ya Batın, Ya Vehhab, Ya Vedud, Ya şehid, Ya Kaviy, Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Hasib, Ya Mucib, Ya Hafid, Ya Mümin, Ya Kebir dir.

 

Pluton

Plüton’un düşük, güçsüz ( Boğa ve Kova burcu) veya Retro halinde okunacak esmalar;

Ya Mütekebbir, Ya Halik, Ya Bari, Ya Bais, Ya Mubdi, Ya Bedii, Ya Kebir dir.

Plüton ile Venüs arasındaki olumsuzlukları yumuşatan esmalar ise;

Ya Mümin, Ya mütekebbir, Ya Bari, Ya Hafid, Ya Hasib, Ya Bais, Ya Mubdi, Ya, Bedii, Ya Vehhab, Ya Kebir, Ya Ganiy, Kaviyy, Ya Vedud, Ya Musavvir, Ya Halık dır.

Enerjiniz ve Şifanız bol olsun.

Demet Hoşman

error: Content is protected !!