Plüton Burçlarda

Plüton Burçlarda

Öğrencim Gülsüm Metin‘in kaleme aldığı “Pluton Burçlarda” yazısı;

Plüton 1930 yılında keşfedilmiştir. Pluton güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık olarak 247 yılda tamamlayan ve dünyaya en uzak gezegendir.Çıplak gözle görünmeyen Pluton, tıpkı kendisi gibi gizli işleri temsil eder.Pluton Mitolojide yeraltının karanlık dünyası ölüler tanrısı Hades olarak da bilinir. Yeniden doğuş özelliği ile de Anka Kuşu olarak da temsil edilir. Bu dönemde yengeç buncunda hareket halindeydi. Plutonun keşfedildiği dönem, dünyada büyük bunalımlar , krizler, savaşlar, kayıpların yaşandığı, diktatörlüğün hakim olduğu, karanlığın, korkunun ve ölümün kol gezdiği bir dönemdi.

Ölümün, sırların ve günahların temsilcisi Pluton; gücü, toplumsal zihni, yenilenmeyi ifade eder, yani ölüm ve ölümden sonraki hayatı temsil eder. Yeniden doğuşun, dönüşümün, başkalaşımın, başlangıç ve bitişin gezegenidir. Pluton psikolojik bakımdan bilinçaltını gösterir. Saplantıları, tabuları, alışkanlıkları, krizleri, yaşam ve ölüm gibi temel konuları yönetir.

Yıldız haritasında yer değiştirirken kişinin her türlü zorluğun üstesinden gelmesini sağlar. Pluton bulunduğu herhangi bir ev ya da yakınlaştığı gezegene yoğunluk ve güç verir. Plutonun yıldız haritasındaki yeri, bilinçaltındaki gizli güçleri kişinin ne ölçüde dışa vurabileceğini ve ne ölçüde kullanabileceğini gösterir. Yine gezegenin haritadaki yeri, yeni koşullar karşısındaki tutumu açıklar.

Pluton bulunduktan sonra Akrep burcunun yöneticisi olan geleneksel olumsuz Mars’la yer değiştirmiştir.Akrebin yöneticisi, yakıp, yıkıp, yokeden, yeniden yapılandıran. Pluton genellikle, yok edici ve yenileyici bir süreci içeren, patlayıcı ve taciz edici bir etki olarak görülmektedir. Bu etki, farkına varılmadığında, yeraltı faaliyetleri ve suçla, ve toplumda tabu edilen şeylerle ilintilidir. Farkına varıldığında ise kurtarılması, iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken şeylerle ilintilidir.Pluton’un konumu, transiti bu nedenle kişiler için değil devletler ve dünya için de oldukça mühim bir noktadır. Plüton tabiatı gereği baskıcı, gizli, kontrol etmeyi sever. Kontrolsüz güce sahiptir. Bu nedenle de bu gücü tanıyıp kontrol altına aldıktan sonra yararına çevrilebilir.Plüton, dönüşümü ile ünlüdür. Ölmek ve yeniden doğmak onun temsil ettiği en belirgin özelliğidir. Burçlarda 15 yıldan fazla kalması ile nesilleri etkilemiştir.

Plutonu daha sağlıklı yorumlamak için sadece fiziksel boyuttan bakmak yetmez, ona daha yüksek bir farkındalık boyutu olan ruhsal boyuttan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Plutonun bir karanlık bir de karanlıktan aydınlığa çıkartan yönü vardır. Tıpkı 3. Boyut olan dünya yaşamı gibi. 3. Boyut olan madde, mekan ve zaman evreninde dualite (ikilik)vardır. Madde bile( +) ve ( – ) iki kutuptan meydana gelmiştir. İnsanın bedeni, düşünceleri, duygular olaylar ve tepkiler de böyle . Bu bizim bu dünya yaşamında iyi ve kötü’yü farkedip, seçimler yaparak tekamül etmemiz için gereklidir.

Plutonun dönüştürücü etkisine direnmek yerine kabulü yüksek tutmak, hayatımızdaki derinlemesine etkisini hissetmek olgunlaşma, evrilme sürecini daha kolay atlamamıza olanak sağlar. Pluton bize, haritalarımızda bulunduğu noktalarda yavaş ama müthiş bir olgunlaşma süreci yaşatır, değiştirir ve dönüştürür. Pluton bana otoriter ve gölgesi ağır bir ebebeyni hatırlatıyor. Bizi zorlayarak güçlenmemize ve ayaklarımızın yere basmasına neden olan belki de otoriter bir babayı. Önceleri bu duruma kızsak, eleştirsek de sonradan hep şükredeceğimiz.

Astroloji bizim bu dünyadaki hayat programımızı, potansiyellerimizi ve bizi bu yolculukta bekleyen sınavları göstermektedir. Biz bu yolculukta plüton’un bize haritamızda sunduğu olasıklardan hangisini seçeceğiz önemli olan budur. Karanlık yönünü seçip yaşarken ölecekmiyiz, yoksa karanlık yönleri görüp burdan ders alarak, fırsata çevirerek ve güçlenerek yepyeni tercihlerle yeniden mi doğacağız. YANİ HADES Mİ YOKSA BÜYÜK RESMİ GÖRÜP ZÜMRÜDÜ ANKA MI OLACAĞIZ. Bu durumu anlatan ve benim çok sevdiğim bir kızılderili hikayesi vardır.

Cherokee kabilesinin yaşlılarından biri kabilenin gençleriyle hayat üzerine konuşurken şunları söyller: “İçimizde iki kurt var ve bunların arasında da korkunç bir savaş var. Kurtlardan biri; korkuyu, öfkeyi,kıskançlığı, pişmanlığı, açgözlülüğü temsil eder.Öbürü ise; aşağılık duygusunu, yalanları, üstünlük taslamayı, bencilliği,egoyu temsil ediyor. Diğer Kurt ise; huzuru, sevgiyi, umudu, paylaşımı, cömertliği, dostluğu, merhameti,nezaketi, yardımseverliği, inancı, birliği ve gücü “.

Kabile üyelerinden biri soruyor; “Peki, hangi kurt kazanacak?” Yaşlı adam kısaca cevap verir: “Beslediğiniz…”

HADES’İ Mİ ZÜMRÜDÜ ANKA’YI MI BESLEMEYİ SEÇİYORSUN.

 

PLÜTON BURÇLARDA

 

KOÇ BURCUNDA

Plüton Koç’tayken , kıskançlık, bencillik, şiddet, ihtiras ve acımasızlık ön planda olur.Liderlik savaşları, kendini ispat etme ve kendini kabul ettirme isteği ile yakıp yıkıp yok eden bir nesil ortaya çıkar. Bu dönemde doğan birçok kişi lider ve kaşiftir.

 

BOĞA BURCUNDA

Boğa toprağı, parayı, mali durumu ve mülkü yönetir. Paranın , malın mülkün amaç edildiği, güven içinde yaşamak ve maddi varlık elde etmek için ihtiraslı tutumların oluştuğu, insanlar arasında maddi yönden uçurumların oluştuğu, kapitalzmin yayıldığı, soyut değerlerin somut değerlere yeğlendiği, zevk ve eğlence düşkünlüğünün çoğaldığı bir etki yaratır. Nitekim o dönemde tarihte ekonomi kapitalizmle birlikte kalıcı değişimlere uğramış ve sanayi devrimi ile büyüyen zenginlik imparatorlukları , tekeller ve karteller ortaya çıkmıştır.

 

PLUTON İKİZLERDE

Plüton ikizlerde olduğunda; icatların olduğu, teknoloji ve iletişimde yenilikler ve gelişmeler olur. Canlı, hareketli ve heyacanlı bir yaşamın olduğu, eğitim ve öğretimin önem kazandığı, kolaylıkla ve korkusuzca ifade edildiği ve aynı zamanda anarşinin

de meydana gelme ihtimalinin yüksekoduğu bir dönemdir. Tarihte o dönemlerde; televizyon, sinema , medya, otomobil, radyo, yolculuk ve iletişim ileriye doğru dev bir sıçrama yapmıştır.

 

PLUTON YENGEÇTE

(1914-1938).

Aile ve ev yaşamının önem kazandığı, ülkelerin kendi birlik ve beraberliklerini koruma çabasına girdiği, geleneksel kısıtlamaların, aşırı aile baskılarının kalktığı, endişe ve korkular arttığı, güvenlik, koruma ile ilgili sorunların çoğaldığı bir dönem olur. Sahip olma duygusu güçlü,, duygularını kolay ifade edebilen, sezgileri yüksek ve değerli şeylerin yerini keşfedebilen bir nesli kapsar.

Tarihte bu dönemde, borsanın çöküşü, Bolşevik devrimi, 1. Dünya Savaşı, ekonomik bunalım ve 2. Dünya Savaşı’na giriş olmuştur. Toplumun sınıfsal değişimi pluton- yengeç yerleşiminde olmuştur. Sınıflar ve aileler arasında büyük çatışmalar ve ayaklanmalar olmuş ve aile yeniden şekillenmiştir. Avrupa’daki milyonlarca insan, özellikle azınlıklar katledilmiştir. Kadınlar fabrikalarda çalışmaya başlamış, ve aileler parçalanmıştır. Yengeç Ay’ı yönetir ve Ay da kadınları yönetir. Etekler ayak bileklerinden yukarıya çıkmış, ve kadınlara oy verme hakkı verilmiştir. Bu neslin kadınlarına daha fazla özgürlük ve haklar verilmiştir.Plüton ölümü yönetir ve Plüton’u Yengeç’te olan birçok kişinin evi ve aileleri savaşta yok edildilmiştir

 

PLUTON ASLANDA

( 1939-1957)

Egonun kötüye kullanıldığı, ülkeler arası soğuk ve sıcak savaşların arttığı bir dönem. Dünyayı yönetmek isteyen güçlü, otoriter liderler ortaya çıkar. Sahnede ve ön planda olmak isteyen, hakim olmak ve söz geçirmek isteyen ihtiraslı ve sorumluluk duygusu gelişmiş bir nesli işaret eder. Heyecanlı, ateşli, sabırsız biraz da ezici bir kuşak doğar. Sanatsal bir yetenek verir, bu alanda yeni yetenekler, yeni ve farklı gelişmeler ortaya çıkar. Aza kanaat etmeyen, tam alan ve tam veren, cesurca atılım yapabilen, tehlikeden korkmayan bir nesli temsil eder. O dönemde hippilik ve militanlık artmıştır.

Aslan’da Pluton nesli bebek patlamasının olduğu ve bize hippi neslini getiren bir nesildir. Bu dönemde, cinselliğe yönelik tutumlar değişmiş ve cinsel devrim meydana gelmiştir. Aslan aynı zamanda aşkı yönetir ve aşk serbestleşmiştir.

 

PLUTON BAŞAKTA

1957-1971)

Bu dönemde; sağlık alanın da yenilikler, gelişmeler, buluşlar yaşanır. Daha önce imkansız görülen ameliyatları gerçekleştirecek düşünceler gelişir. Sağlık, temizlik konusu önem kazanır. İnsanlara yaşamı rahatlatacak olanaklar sağlanır. Geleceği güvenceye alacak çalışmalar olur. Giyim, temiz ve hoş görünme, moda gibi konular yarışa geçer. Çalışkan, toplum adına düşünen, haklarını almaya çalışan bir nesildir.

Başak sağlığı ve günlük işleri yönetir. İş ve potansiyeller konusunda büyük dönüşümlere vesile olmuştur.Bu dönemde, işyerlerinde bilgisayarlar ve internet gibi yeni teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. İlaçlar, sağlık sektörü, tarım, endüstri ve sanayii alanlarında belirgin değişimler yaşanmıştır. Alternatif tıbba ve sağlıklı diyet bu dönemde ilgi artmıştır. Bu neslin insanları mükemmel fiziğin peşinden koşmaya başlamıştır. Tıp teknolojisi oldukça gelişmiştir. Geliştirilmiş doğum kontrol hapları yaygın kullanılmaya,

doğum oranları kontrol edilmeye başlanmıştır. Ağır sanayii gelişmiş, işgücüne ihtiyaç azalmış, fabrikasyon ürünler çoğalmıştır. 1957 yılı itibariyle Türkiye’de Sanayi Bakanlığı kurulmuştur. Bu dönem herşeyin “otomatik”leştiği bir evredir.

 

PLUTON TERAZİDE

(1971-1983)

Plutonun terazide olduğu dönemde; evlilik, estetik, hukuk , ortatklıklar ve sanatsal konularda değişim, dönüşüm ve gelişmelere neden olur.Hak ve eşitlik arayışı içinde olan, yasaları ve adalet sistemini değiştirebilecek güçte bir nesil söz konusudur. Kutsal olarak görülen evlilik kurumunda süpriz değişimler getirmiştir. Cinsel özgürlük ön plana çıkmış, kadının da iş hayatına atılması ile ; kadın ve erkek rollerinde, iş ve evlilik hayatında değişimler ve karışıklıklar yaşanır. Kadın erkek ilişkisi duygusal, fiziksel ve cinsel anlamda da değişir, kadın kadına veya erkek erkeğe ilişkilerde artış başlar. İlişki ve evliliklerdeki bu karışıklık , bu neslin çocuklarının da kafasının karışmasına ve evlilikten korkmasına neden olur.

Bu dönem ülkeleri de olumsuz etkilemiş, ABD ve Rusya arasındaki güç dengeleri bu zamanda meydana gelmiştir. Bu süreç Türkiye’yi de etkilemiş, siyasi ve etnik çatışmalar, sıkı yönetim , ordu ve hükümet, yasalarda karışıklık ve değişimler yaşanmıştır.

Pluton terazide olduğunda ve venüsün de etkisi ile; aşk ve estetik ön plana çıkar ve aşk hayatı özgürlük kazanır. Sanat, müzik gibi alanlarda estetik güzellikler doğar. Müziğe ve sanata ilgi artar. Evlilik, beraberlik, ortaklıklar değer kazanır. Bunların devamına ve korunmasına önem verilir.

 

PLUTON AKREPTE

(1983-1995)

Güç her alanda hakimiyetini gösterir. Hırs, yüksek idealler ve hükmedicilik verir. Yeteneklerin en uç noktalarda ortaya çıkmasına sebep olur. Cinsellik önem kazanır. Seks anlayışı farklılaşır. Gizlilik perdesi kalkar. Bu neslin çocukları her şeyin zirvesine çıkabilecek kapasitede, akıllı, analiz edebilme güçleri yanı sıra sezgisel üstünlüklere de sahip olurlar.

Bu özgürlük savaşçılarının ve devrimlerin neslidir. Plüton’ları Akrep’te doğan birçok kişi Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda ve Fransız Devrimi’nde savaşmıştır. Komünizmin ve SSCB’nin yıkılması, Berlin Duvarı’nın sonu ve Almanya’nın yeniden birleşmesi hep Plüton Akrep’teyken olmuştur. Seks ve cinsel hayatta değişimler ve AIDS ortaya çıkmıştır. Pluton kendi burcundayken, cinselliği kendine yöneltmiş ve bu konuda önlemler alınmak zorunda kalınmıştır. Okullarda cinsel eğitimler verilmiş ve prezervatifler dağıtılmaya başlanmıştır. Bu dönemde gençlerde, profesyonel meslek sahibi artışı olmuş, kısa yoldan zengin olma ve kendilerinden başka hiç bir şeyi önemsemez halllerinde artış olmuştur. Türkiye’de de siyasi hayatın yeniden yapılandığı bir dönemdir.

 

PLUTON YAYDA

(1995-2008)

Su yapılı Plüton, ateş yapılı Yay’da rahat durmaz.Pluton yay burcunda iken; özgürlük uğruna savaşlar artar, boşanmalar çoğalır. Burda gerçekleşen dönüşüm ya başarılı olur ya da başarısızlığa uğrar. Başarısız olursa karmaşa olur. Eğitim ,

felsefe, din gibi konular ön plana çıka, bu konularda değişim ve dönüşümler yaşanır. Sonuçta adil, güçlü ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam düzeni gelir.

Plüton en son Yay’da olduğu 1748-1762 tarihleri arasında, eğitimi herkesin erişiminde yapma yönünde büyük ilerlemeler kat edildi. 2002 yılı ve daha sonrasında , Hristiyan Kilisesi artık en sonunda ifşa edildi.

 

PLUTON OĞLAKTA

(2008-2023)

Pluton oğlakta olduğunda; her alanda ve dünyaya disiplin, düzen hakim olmaya başlar. Disiplinli, baskıcı ve otoriter yönetim ve yöneticiler çoğalır. Maddi değerlere önem veren bir nesil ortaya çıkar. Tabiat felaketleri, toprakla ilgili olaylar artar. Maddeye değer veren, çıkarlarını korumaya özen gösteren, mutlaka dediği olsun isteyen, hakimiyet kurma hırsı güçlü bir nesil yaratır.

Bu dönemde, devrim, ve tiranlık alaşağı edilmiştir. Dünyada baskıcı hükümetler ve güçler zorla zorla kaldırılmıştır.

 

PLUTON KOVADA

2024-2043

Kova özgürlüğün ve aydınlanmanın burcudur. Özgürlük uğruna çatışmaların olacağı bir dönem. Düşünce gücünü kullanabilen, akıl yönü kuvvetli, evrensel boyutlara varabilen, dünyayı değiştirebilecek güce sahip çocukların doğabileceği bir dönem. Pluton kovada olduğunda; keşifler, yenilikler, reformlar ve devrimler kaçınılmazdır. Teknoloji ve bilgisayar konusunda köklü değişim ve yeni gelişmeler, teknoloji yolu ile güç elde etmeler ve bilgisayar korsanları artacaktır. Gizlenen bilgiler ortaya çıkabilir. İnsan özelliklerine çok yakın robotlar ve bilgisayarlar yapılabilir. Dini ve felsefi konulardaki yeni fikir ve girişimler büyük değişimlere ve toplumsal tepki ve felaketlere neden olabilir.

Uzay yolculukları artıp, yeni gezegenler ve yaşamlar keşfedilebilir. Hava kirliliğini önlemek için yeni buluş ve keşifler yapılabilir.

 

PLUTON BALIKTA

(2043-2067)

Pluton balık burcunda yükselir ve ruhsal yetenekleri ortaya çıkartır. Edebiyat, sanat, resim, bale, dans gibi alanlarda gelişmeler artar. Mistik ve gizemli konulan ön plana çıkar ve yaşam pek çok yönden zenginleşir. İnsanlar arasındaki maddi uçurumlar azalır. Ayrılar birleşir. Denizler yoluyla ticaret artar. Balık’ın sembolize ettiği mistisizm ve hümanizm konularında toplumsal ve bireysel değişimler olabilir. Empati ve birlik bilincinin güçleneceği ve yardımseverliğin artacağı bir dönem olacağını düşünüyorum.

İlk denizaltı Plutonun balık burcunda olduğu dönemde yapılmıştır. Balık okyanusları ve suyu yönetir. Atlantik Okyanusunda çokça yolculuk yapılmış ve Amerika’ya ve Yeni Dünya’ya göçmenler gelmiştir.

Gülsüm Metin

error: Content is protected !!